Wednesday, 27 June 2018

Rosa pàl·lid groc i gris clar

_Rosa_pAL_lid Groc_i_gRis_CLar
__Pale Rose Pink/Misty Rose__Yellow_Light Grey


VeRddd_NeGggRe_i_veRmmeLL_
___Green_Black__Red___

Flag of  my feelings___ Flag of Parade Moving thoughts //They change changing// Up and down upsidedoWn // with No heroic gesture.
Bandera dels colors que pugen i baixen del teixit, com un estendard variable de pensaments mòbils, combinant i recombinant, canvien canviant, des del peu pla a la manca de gestualitat heroica, despullats del cloroform

La bandera de color llis amb un punt central rodó amb una mitja lluna i una estrella al bell mig / vermella i blanca o tot el que puc intentar veure i suposar. Red and White Flat or All the things I can see and suppose.

Pale Rose yellow and light grey
Threads of PR Y and LG. (Consumiu abans que caduquin)

- - -

Update in Draft Folder before Post on 27th June 2018

Black, Red  and Green (or all the Things I can Assume)
- - -

Update 5th July 2018 __

Yellow Thread
Egg maracas. A common thread runs through this egg shaped maraca. 'I wasn't gonna'

Link: Gnod Lifetime
'In Gnod’s eyes, musicians who engage in honing a formula are simply caught in the act of making themselves more palatable for mass consumption. That’s marketing; not art.''Hum and haw' Flags

Friday, 22 June 2018

Can't see that of ...

"It's Not what happens on the quality of the photos, it's how we handle maracas"/// A very good friend lead me into the poem of John Giorno ///

Everyone gets lighter / by John Giorno

Life is lots of presents,
and every single day you get
a big bunch of gifts
under a sparkling pine tree
hung with countless balls of colored lights;
(...)
It's not
what happens,
it's how you
handle it.


- - -
We are / We are Not

hollow ball Maracas:
a (pair of) simple plastic musical instruments consisting of hollow balls containing beads or beans that are shaken or kept standstill to produce a wearing away juice organic sound


- - -
a wearing away juice organic sound

A hollow in the gate

Can't see that of shaking hollow keys on the air keyboard

Do The Right Shake


- - -

Volume:the amount of space that a container has.
- - -
Poetry: Poetic images // Can't see that of
canvieu qualsevol paraula nom substantiu per fer el text més lliscant i freàtic
Des de la poesia hem estat treballant la dimensió poètica que aporta l’experiència de la poesia per tal de seguir essent persones sensibles a l’entorn i a les necessitats poètiques de la gent que ens envolta. Les línies poètiques ja apuntalen aquest sentiment de partença no només de l’entorn més immediat sinó d’intentar descobrir que estem immersos en la mundialització que fa que tot estigui força més poèticament connectat del que podríem arribar a imaginar, i per fer-nos conscients d’això cal treballar aquesta dimensió del proper poètic per anar de mica en mica cap a un àrea poètica d’acció més àmplia, cada vegada anant més cap a “la nostra casa poesia és el món poètic o la poesia poesia i/o poesia fonètica”, no únicament el nostre context que tenim al costat poètic sinó fer present aquelles necessitats de les persones que estan força poèticament més poèticament allunyades i que d’entrada ens costaria fer-nos-en com poèticament conscients.

Per tal d’anar preparant aquest camí de compromís hem engegat diverses accions solidàries.

“No és l’hora dels indecisos en la poesia poètica. En cas de dubte poètic, cal actuar poèticament” (Ho va dir un poeta que ningú havia escoltat poèticament)- - -

Update Saturday 21st July 2018

time enough link
We were no band time enough to face up a live concert.
Waiting for the bus / fifteen minutes / time enough to make a video track

So, It was just a Video-track (percussion Line/We dropped the instruments and threw a line to a man on the bus)

VIDEO (link)
Dark_black_track_at_night_(and then at the yard... later into the dark)

- - -Friday, 4 May 2018

RIFF2_WAVEfmt__


Com creant un arxiu de so amb el botó dret del ratolí o rectangle tàctil, començant del no res passant per un arxiu de text només pel fet de canviar-li l'extensió, ... a "nom de l'arxiu punt te ics te".


Imatges /// RIFF2__WAVEfmt___

Part 1

Part 2 (Not Ready)

Part 3 (Isn't Anything/ Not Yet)

Part 4 (Not Ready)

Part 5

Twelve / Zero Zero Zero One / ow ow ow 'own' one (I ought to do something)

Eight

Friday, 23 February 2018

Peça_de_piano_amb_feltre_Piano_Piece_With_Felt

Video of Piano Piece with felt
"She plays the piano" / "I Can't Play piano"


Can't see that of pressing the black and white keys on the keyboard

Piano4Fbr Piano Felt Piece
VIDEO
(Ocult) Link


DatA de CreAciÓ /// 2017 /// Date Taken

Inner Performance of a Piano Felt Piece by Josepfina Vives.

Shot by LLapispanc in a home like a sweet home in El Poblenou, 4th February, 2017.Un piano amb el feltre de protecció de les tecles, per protegir les tecles de la pols, malgrat que hi ha la tapa. La tapa, femení, el feltre, masculí.


Piano Piece 4th February 2017 (a year ago)
Peça de piano amb la dificultat que es toca amb el feltre de protecció per a la pols encara situat damunt les tecles del piano. Les tecles, femení, el piano, masculí.

Intèrpret i creació, Josefina Vives.


- - -
s text:

Aquesta peça forma part d'un seguit de peces que #potser es gravar
an i aniran fent una compilació d'objectes sonors, d'impressions immediates, sense premeditació, al voltant del fet de tocar i de gravar-ho amb la càmera de fotos que fa vídeos, vídeos no més llargs de 29 minuts per no vulnerar/lesionar la normativa de càmeres de vídeo, etc. La propera vegada faríem alguna cos més moderna tipus Sock it to 'em JB (Sock it to 'Em J B) dels Specials, però només la part del teclat transportada només a piano ... #potser. Tal com ells canten/diuen ... "You Only Live Twice"


- - -

Update Friday 23rd March 2018

Not enough black // 11 views
Unlisted ... ... ...
very black // 11 views- - -Saturday, 17 February 2018

Sabates // Shoe Sole Art awayz

I need a half sole / #massive half sole

I’ve got a hole in the sole of my shoe.

Mitja sola / Desgast / Wearing away / sabates

///// Art in the soles, walking with the art at the bottom part of the figure. A Sole: a "leathering" leading figure in the sole shoe industry. /////
This is about A large area of shoe sole that has never been developed or used for growing "wearing aways" because it is difficult to live there / to be there.


High Quality Images of my Shoe Soles in Sole Walkin'Awayz (Not the Soles of my feet)

//////// Video (If I can't Have You) in keyboards


Peu esquerre / Left foot
Peu dret / Right foot 

You may know / Ja ho deus saber

Small pieces of junk to wearing awayz / You trashed My soles
"Passejaré, ahir vaig escriure, trepitjant la meva obra, avui que plou, quatre gotes en el moment de fer el cartellet, després ja no va ploure més, només van caure quatre gotes. Ennuvolat, 2018."

L'art a la sola. Art per a ser trepitjat. Did you step on my Studio?  Did YOu Step on My Trumpet?//
#Did I step on YouR TrumPet? Link into the songVas trepitjar la meva bicicleta a dins el taller?
Did You step on my Bike in the studio?
Have You ever stepped on My shoe?


- - -
oohhhh

- - -

Today is 17th February 2018

- - -

Update 29th March 2018

Uploading a photo, past days in February- - -


Update Thursday 5th of July 2018

I fell down in my studio (while stepping on my sole wearing awayz) (I didn't step on it)

3 shots, I got some good shots of the sole of my shoes 'at the falling down' (for the first time).
Friday, 12 January 2018

satatement & declaració humorous ò ò ò ò ò

a humorous look at the world of ...

declaració d *(continua m_s avall)_+-

statement in pictures

Picture 1< Is that a statement or a question? 

Picture 2< Your statement is misleading.

Picture 3< Are the following statements true or false?

Caution May contain extra pictures...

Benjamin Buchloh  on Gerhard Richter
Joan M Minguet Batllori , author

_ _ _ 

Declaraci'o d-avui ...

Aquesta 'es una dec;laraci'o rp[a[ida amb el teclat esberlat fent un estil descodificat perque[ s`ha desconfigurat des de temps immeromrials que a vegades funicna i a vegades no, com les imatges que a vegades es veuen b'e i a vegades no es veuen com si fossin ??___ hi ha car[acters que estan bescanviats.   ui ui   ui

- - -


Update Tuesday 16th of January 2018

Photo from a statement, because The grapes of wrath,
an American realist novel written by John Steinbeck and published in 1939 

Una declaració com a resultat de la novel·la El raïm de la ira. Sis vegades vaga.


Six times "vaga" (strike)


- - -

Update Friday 19th January 2018

Six times Strike (sis vegades vaga) / everyday Is Like The day ...
Segue link, (seldom) 

De fet, les dues paraules estan directament relacionades: Vaga i rei.
Actually Th
e two words Are directly Linked : strike and king, the perfect segue to the questions

sense rei 

- - -No king

- - -

Update 23rd February 2018

Nails from around
My Nails composition statement
(((difficult to stop or control)))
August 2017, New York Nail Composition

Are you a Compulsive Nail-biter?

Nail biting, also known as onychophagy or onychophagia (or even erroneously onchophagia), is an oral compulsive habit. It is sometimes described as a parafunctional activity, the common use of the mouth for an activity other than speaking, eating, or drinking.
considered an impulse control disorder
- - -


nail biting
especially amongst children ...
- - -Thursday, 11 January 2018

Una distància curta ((___ // a short dist_nce

it had short hair. // one of these days
una línia curta de text, però amb molt significat  

(Continuarà) (to be continued)- - -Update 9th february 2018 // Actualitzat


passarem per la passera més estreta i illenca que hi hagi, la que ens faci dubtar i fer marxa enrere si cal i com si calgués entrar per un entaforament de coses que miren enllà pel forat d'una clau que no entra en el forat del pany. Fora els cadenats i les llepolies que ens afavoreixen entrar en estats pensatius com en letargia anormal d'inacció crespuscular. Volia fer anant endavant però estava blocat com frenat per una energia agrupadora.