Tuesday 26 May 2015

La taula del paper fregall i el soroll baieta

La baieta fa el seu fet fent

de paper pel damunt 

del soroll que frega

el metall com de taula

"For a second Drawing 

you have to be a

different chatter"

Vídeo "Ocult"

"Netejant la taula del paper fregant i el soroll"

El principi d'incertesa.

Passa quan tu no hi ets.

No comments:

Post a Comment